RRETH NESH  —

Kompania jonë


ESKO shpk sot operon në të gjithë territorin e Shqiperisë dhe atë të Kosovës në sektorët e Industrisë, Minierave, Ndërtimit dhe Infrastrukturës. Kompania tregëton dhe jep me qera makineri dhe paisje të reja ose të përdorura me garanci.


Më shumë

Makineri &
Pajisje Industriale

Makineri &
Pajisje Miniere


Pajisje
Infrastrukture

Makineri &
Pajisje Ndërtimi


Pjesë
këmbimi

Zgjidhe për
trajtimin e ujit

SHËRBIMET —

Eksploroni përfitimet që ofron shërbimi ynë!


Kualiteti më i lartë i produkteve dhe shërbimeve.

Rrjet i gjerë partnerësh të cilët janë kompani prodhimi lider në botë.

Trajnim sistematik i stafit dhe një ofiçinë moderne mekanike & elektrike.