Pune ne makineri metal prerese

Punë në makineri metal prerëse si:

Barenime

Tornime

Frezime, etj.

metal-1
metal-1