Zgjidhje Totale për Trajtimin e Ujit


Ofrojmë zgjidhje totale për:

Trajtimin e ujit dhe ujrave të zeza

Transportin e ujit

Sisteme kundër zjarrit

water-3
water-2
water-1

Turbina për hidrocentrale

Tubacioni dhe porta cilindrike
Tubacioni është i ngushtë në mënyrë që të optimizohet rrjedha e ujit në turbinë. Në instalimet e thjeshta, një portë cilindrike vendoset mbi kanalin e hyrjes. Porta cilindrike është e balancuar dhe mbyllet nga graviteti. Gjithashtu parandalon krijimin e vorbullave dhe lejon thellësi të ulëta të ujit. Një permistop gome siguron një mbyllje të sigurt të portës.

Selia e njësisë
Turbina-gjeneratori i zhytur është një paisje komplet e integruar, përfshirë kutinë e shpejtësisë nëse kërkohet. Ndërsa gjeneratori është i zhytur, ai ftohet nga uji që rrjedh rreth tij. Kjo lejon një operacion efikas dhe të besueshëm. Turbina mbështetet dhe izolohet në pjesën mbështetëse. Turbina mbështetet në vendin e vet nga pesha e saj dhe presioni i ujit gjatë drejtimit. Një pajisje kundër rrotullimit pengon turbinën nga rrotullimi nëse ndodh një goditje.

Instalim i thjeshtë
Turbina nuk është e fiksuar me vida në strukturë. Thjesht është ulur poshtë në vendin e turbinës për instalim. Mund të ngrihet lehtësisht për inspektim dhe shërbim.

Projektim tubash
Brrylat e parafabrikuara ose tubat e drejtpërdrejtë konikë rikuperojnë energjinë dinamike në drejtim të rrymës. Secila madhësi e turbinës ka një tub të përshtatur për të maksimizuar rikuperimin e energjisë.


water-6
water-4