Bokulla & spinota

Bokulla dhe spinota për çdo makineri dhe pajisje.

Për industinë e lehte dhe të rëndë

Ndërtimin

Minierat

Energjitikën

Naftën dhe gazin.

pins-5