Çekiç hidraulik

Çekiç hidraulik

Të përshtatshëm për çdo lloj makinerie dhe aplikimi

Përdoret në gurore

Rrugë

Tunele

Kanalizime

Shkatërrim dhe gërmime masive

hammers-3-3
hammers-1
hammers-2-2