Gjeneratorë & Kulla ndriçimi


Gjeneratorë stacionere dhe portabël

Përdoren për emergjencë ose furnizim të vazhdueshëm.
Kapaciteti nga 1 Kwa - 1600 Kwa.

Kulla ndriçimi të ndryshme

Përdoren në kantiere ndërtimi, evente etj.
generator-5
generator-3
generator-2