Matrapik & Martela Pneumatike

Matrapik & Martela pneumatike


Nga 4 kg - 43 kg.

Për punime vertikale dhe horizontale.

Përdoren për gërmime të lehta dhe të rënda në materiale të mesme dhe të forta si shkëmb, beton dhe asfalt.

Rinovim godinash.

Shpime të ndryshme.


image002