Tuba, shtanga & koka shpimi

Koka shpimi & kurora eksplorimi

Të diametrave të ndryshëm

Për çdo makineri shpimi dhe eksplorimi

drilling-6
drilling-1
drilling-5
drilling-7

Tuba & Shtanga Shpimi

Të diametrave të ndryshëm

Për çdo makineri shpimi dhe eksplorimi

drilling-8
drill-2