Sonda shpimi


ÇEKIÇI I LARTËM I SONDËS—

Kombinimi i fundit i performancës dhe ekonomisë


Shpim më i shpejtë dhe më i drejtë me serinë e patentuar HD700

Sistem i integruar shpimi

Sistem goditjeje të dyfishtë DDS

Dizajn kompakt i valvulave

Sistem goditjeje të dyfishtë


Shasi e përforcuar


Kontakt optimal me tokën në çdo terren

Luhatja e pavarur e zinxhirëve +/- 10 gradë mundëson shkelje të sigurt në çdo terren

Për shkak të pikës së ulët të gravitetit garantohet një pozicion i qëndrueshëm & punë e sigurt

Përdorim edhe në vende pune ndërtimi dhe gurore të vogla


Shpim horizontal

Shpim vertikal

Akses për mirëmbajtje & riparim të shpejtë, të lehtë


Kursim i energjisë dhe produktivitet i lartë


Zgjatja e krahut rrit fleksibilitetin e menyrës së shpimit

Sisteme të përparuara hidraulike & pneumatike

Duke përdorur komandën “përzgjedhësin” e kursimit të energjisë, bën që konsumi i karburantit të ulët, gjatë punëve të lehta

Motorr me ndotje minimale

Maksimumi i performancës së operatorit me teknologjinë e fundit në shpim

Kompresor me prodhim të lartë ajri & kolektor pluhuri